Чужди езици с lzyi.com

Портал посветен на чуждоезиковото обучение. За да научите по лесно езика.

Кога трябва да се изучава английски език

Породени от навлизането масово на все повече технологии, съвременният начин на комуникации и глобализацията като цяло, необходимостта от научаване на английски език в ранна детска възраст става една от важните теми за всеки родител.

Изправени пред дилема и леко объркани се чувстват майки и татковци ан не един малчуган в ранна детска възраст. Много от тях се запитват на каква възраст трябва да пратят децата на училище и кой метод е най-подходящ.

Според специалистите децата трябва да започнат с изучаване на втори чужд език и по-конкретно английски език в ранна детска възраст. Малко след заучаване на майчиния език се стартират и първите етапи от обучението на детето.

От практиката е ясно, че няма възраст, в която не може да се изучава английски или който и да е друг език, но колкото по-рано става това, толкова по-добри са крайните резултати.

В провеждани наблюдения на деца изучаващи английски език в различен етап от развитието си се оказва, че детето запаметява ритмика и мелодия от майчиния език докато е в утробата на майката. Това се случва през първите годинки, а в по-късен етап скоростта става още по-осезаема. В тази възраст детето запаметява думи, фрази и цели изрази, направо, както ги чува от родителите си. Интересни се оказват и фактите, че деца на родители с различни националности и говорещи на два езика е способно да проговори едновременно и на двата еднакво добре. За целта, е нужно постоянство от страна на родителите, а и при изучаване на допълнително английски език се изисква такова.

Интересно е, че децата на родители говорещи на различни езици усвояват не само еднакво добре и двата езика, но и проговарят на тях едновременно. Това се дължи на факта, че детето от малко възприема това, че ако трябва да говори например с мама, то трябва да владее български език, а за да общува с татко, например му е нужен английски език. Всичко това малкото човече възприема за нормално и синхронизира в ежедневието.

След четвъртата година от детството си едно дете трябва да започне с изучаване на английски или всеки друг чужд език като втори такъв. Този етап е споходен с голяма лекота, но за целта са нужни и известни обучения, курсове и преподаватели.