Чужди езици с lzyi.com

Портал посветен на чуждоезиковото обучение. За да научите по лесно езика.

Английски език по света

Глобалния свят е многоезичен. Днес, за да си успешен във всяко едно начинание, било то свързано с работа или бизнес, то следва да владееш поне два чужди езика. За нещастие данните са далеч по-различни от тези цифри и масово показват владеене на един, а дори и не на един език.

И дали желаните нива или смятаните за правилни се покриват от действителността у нас и в другите страни.

Уви, статистките показват, че в страните от Европа всяка една членка трябва да владее поне един чужд език, сред най-предпочитан, от които се ползва английски език. На база проведени изследвания се оказва, че България е по назад в класациите, в предвид множество други факти. Така например сред учениците се оказва, че нивото на владеене на английски език е доста под нормата за нормално общуване. И дори да бива изучаван, този език излиза, че у много българчета липсва степен „базов потребител“.

Според мнение на специалисти се оказва, че резултатите са незадоволителни по отношение не само на английски език, но и всеки друг чужд език, поради дългата изолация, на тоталитарна власт и икономическите кризи, след това.

Сред анкетирани за какви познания на английски език имат и в какъв аспект могат да владеят английски се оказва, че процентите са доста по-малко от нужните.

За запитвания от типа дали при пътувания се ползва английски език, много от българите дават положителна оценка едва след пети запитан.

На въпроси в анкета, за колко от българите използват личните си умения по време на гледане на филм на английски език, една малка част отговарят с положителни твърдения.

Всички тези данни показват доста изостаналостта ни по отношение владеенето на английски език, което трябва да ни накара да се замислим. В днешно време, в страните от ЕС и в целия свят е препоръчително владеене и на втори, чужд език, но в това отношение страната ни изостава.