Чужди езици с lzyi http://eng.lzyi.com Thu, 16 Mar 2017 20:49:31 +0000 Joomla! - Open Source Content Management bg-bg Кое е най-важното в научаване на чужд език http://eng.lzyi.com/item/27-кое-е-най-важното-в-научаване-на-чужд-език http://eng.lzyi.com/item/27-кое-е-най-важното-в-научаване-на-чужд-език

Едва ли има конкретно и точно правило, което да казва: „Чужд език се учи за еди колко си време…или английски език се учи еди как си“. Истината е, че всичко е строго индивидуално и ако едни от нас възприемат повече заобикалящия ги свят, чрез музика, звук и слух, то за други възприятията са свързани в зрителната памет, а трети логичното мислене. Няма конкретно правило, кой вариант е най-удачен и затова в обученията по английски език, школите наблягат на микс от множество съпоставки, техники и форми за обучения.

Английският език, може да бъде сравнен с някои спортове. Като в плуване или каране на колело е нужна голяма концентрация, за да се улови точния момент, където най-често се греши, така и при английският език, детайлите са разковничето на изучаването му. И тук е мястото да споменем, че изучаване на английски език е изисква изключителна съсредоточеност от първите стъпки в обученията. Това се налага, от нуждата всяка дума или израз да бъдат запомняни в правилната форма. Добре е да се знае, че по-лесно е да се научи нов израз или дума, отколкото да се опитваме да променим възприятието на първоначално запаметената такава по друг начин.

Друга тактика свързана с музиката може да ни е от ползва в изучаване на английски език. Тя се свързва с факта, че слушането на музика въздейства на 90% от хората и на голям дял от мозъка ни. Сами може да се убедите, колко бързо и лесно запомняте текста на любима мелодия, за разлика от сухите материи или тези песни, които не ви лягат на сърцето. С помощта на музика може да учите много по-лесно и бързо английски език.

Не на последно място нека поставим личностната мотивация. Колкото по-силна е тя, толкова по-бързо ще ни тласка към личностен прогрес и развитие. И обратното, колкото повече учим на сила английски език, толкова по-трънлив и труден ще е пътя ни, а комуникацията с други хора ще ни се струва болезнен момент.

]]>
ivan.a.yurukov@gmail.com (Super User) Чужди езици Sun, 17 Nov 2013 10:53:34 +0000
Кога трябва да се изучава английски език http://eng.lzyi.com/item/26-кога-трябва-да-се-изучава-английски-език http://eng.lzyi.com/item/26-кога-трябва-да-се-изучава-английски-език

Породени от навлизането масово на все повече технологии, съвременният начин на комуникации и глобализацията като цяло, необходимостта от научаване на английски език в ранна детска възраст става една от важните теми за всеки родител.

Изправени пред дилема и леко объркани се чувстват майки и татковци ан не един малчуган в ранна детска възраст. Много от тях се запитват на каква възраст трябва да пратят децата на училище и кой метод е най-подходящ.

Според специалистите децата трябва да започнат с изучаване на втори чужд език и по-конкретно английски език в ранна детска възраст. Малко след заучаване на майчиния език се стартират и първите етапи от обучението на детето.

От практиката е ясно, че няма възраст, в която не може да се изучава английски или който и да е друг език, но колкото по-рано става това, толкова по-добри са крайните резултати.

В провеждани наблюдения на деца изучаващи английски език в различен етап от развитието си се оказва, че детето запаметява ритмика и мелодия от майчиния език докато е в утробата на майката. Това се случва през първите годинки, а в по-късен етап скоростта става още по-осезаема. В тази възраст детето запаметява думи, фрази и цели изрази, направо, както ги чува от родителите си. Интересни се оказват и фактите, че деца на родители с различни националности и говорещи на два езика е способно да проговори едновременно и на двата еднакво добре. За целта, е нужно постоянство от страна на родителите, а и при изучаване на допълнително английски език се изисква такова.

Интересно е, че децата на родители говорещи на различни езици усвояват не само еднакво добре и двата езика, но и проговарят на тях едновременно. Това се дължи на факта, че детето от малко възприема това, че ако трябва да говори например с мама, то трябва да владее български език, а за да общува с татко, например му е нужен английски език. Всичко това малкото човече възприема за нормално и синхронизира в ежедневието.

След четвъртата година от детството си едно дете трябва да започне с изучаване на английски или всеки друг чужд език като втори такъв. Този етап е споходен с голяма лекота, но за целта са нужни и известни обучения, курсове и преподаватели.

]]>
ivan.a.yurukov@gmail.com (Super User) Чужди езици Mon, 28 Oct 2013 12:34:21 +0000
Английски език по света http://eng.lzyi.com/item/25-английски-език-по-света http://eng.lzyi.com/item/25-английски-език-по-света

Глобалния свят е многоезичен. Днес, за да си успешен във всяко едно начинание, било то свързано с работа или бизнес, то следва да владееш поне два чужди езика. За нещастие данните са далеч по-различни от тези цифри и масово показват владеене на един, а дори и не на един език.

И дали желаните нива или смятаните за правилни се покриват от действителността у нас и в другите страни.

Уви, статистките показват, че в страните от Европа всяка една членка трябва да владее поне един чужд език, сред най-предпочитан, от които се ползва английски език. На база проведени изследвания се оказва, че България е по назад в класациите, в предвид множество други факти. Така например сред учениците се оказва, че нивото на владеене на английски език е доста под нормата за нормално общуване. И дори да бива изучаван, този език излиза, че у много българчета липсва степен „базов потребител“.

Според мнение на специалисти се оказва, че резултатите са незадоволителни по отношение не само на английски език, но и всеки друг чужд език, поради дългата изолация, на тоталитарна власт и икономическите кризи, след това.

Сред анкетирани за какви познания на английски език имат и в какъв аспект могат да владеят английски се оказва, че процентите са доста по-малко от нужните.

За запитвания от типа дали при пътувания се ползва английски език, много от българите дават положителна оценка едва след пети запитан.

На въпроси в анкета, за колко от българите използват личните си умения по време на гледане на филм на английски език, една малка част отговарят с положителни твърдения.

Всички тези данни показват доста изостаналостта ни по отношение владеенето на английски език, което трябва да ни накара да се замислим. В днешно време, в страните от ЕС и в целия свят е препоръчително владеене и на втори, чужд език, но в това отношение страната ни изостава.

]]>
ivan.a.yurukov@gmail.com (Super User) Чужди езици Mon, 28 Oct 2013 12:28:19 +0000